Vaa koarica

Košarica prazna.

Info: Vaš web preglednik ne prihvaća cookies. Trebate uključiti cookies ako želite proizvode staviti u košaricu i kupiti ih.

Božica Cvjetko, Mladen Singer - KAZNENOPRAVNA ZAŠTITA DJECE

Redovna cijena:
379,00 kn
Cijena bez poreza:
200,00 kn
Internet cijena:
210,00 kn
Ušteda:
169,00 kn


Knjiga je proizašla iz dugogodišnjeg znanstvenog i stručnog rada autora na problematici kaznenopravne zaštite djece. U knjizi su obrađena sva kaznena djela iz Kaznenog zakona iz 2011. s izmjenama i dopunama tog zakona iz 2012. na štetu djece s osvrtom na povijest pojedinih kaznenih djela, njihove osobitosti, međunarodne standarde, nova obilježja pojedinih kaznenih djela i nove kaznenopravne pojmove (ranjivost, dječja pornografija, narušenje tjelesnog i emocionalnog razvoja, dobrobit i privatnost djeteta i dr.).
Knjiga sadržava istraživanja tih kaznenih djela u Hrvatskoj, dosadašnju sudsku praksu te komparativna zakonodavna rješenja, posebno Austrije, Švicarske, Njemačke i Francuske.
U knjizi su prikazane posebnosti kaznenog postupka na štetu djece sukladno Zakonu o sudovima za mladež i Zakonu o kaznenom postupku s osvrtom na prava i podršku djetetu žrtvi i oštećeniku tijekom prethodnog i kaznenog postupka.
Knjiga sadržava slijedeća poglavlja:
· standardi Ujedinjenih naroda i Vijeća Europe (ugrađeni kao obilježja izmijenjenih i novih kaznenih djela)
· kaznena djela protiv spolne slobode (spolni odnošaj bez pristanka, teška kaznena djela protiv spolne slobode i dr.)
· kaznena djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta (spolna zlouporaba djeteta mlađeg od petnaest godina, mamljenje djece za zadovoljenje spolnih potreba, teška kaznena djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta i dr.)
· kaznena djela protiv braka, obitelji i djece (povreda djetetovih prava, neprovođenje odluke za zaštitu dobrobiti djeteta, povreda privatnosti djeteta i dr.)
· ostala kaznena djela na štetu djece (zlouporaba droga, doping i dr.)
· posebnosti kaznenog postupka na štetu djece žrtava kaznenih djela i oštećenika (međunarodna pravila o zaštiti djece žrtava, podrška djeci žrtvama u našem i stranom zakonodavstvu i praksi, ispitivanje djeteta i vjerodostojnost iskaza)
· literatura i pravni izvori.
Prilozi: Konvencija Vijeća Europe o zaštiti djece od seksualnog iskorištavanja i seksualnog zlostavljanja iz 2007., Model smjernica za djelotvorno procesuiranje kaznenih djela na štetu djece Međunarodne udruge tužitelja iz 1999.
Knjiga je namijenjena djelatnicima suda, državnog odvjetništva, policije, centara za socijalnu skrb, odgojno-obrazovnih ustanova (škola, akademija i fakulteta), odvjetnicima i svima koji se zanimaju za problematiku djece.

Podijeli putem

Autor: Božica Cvjetko, Mladen Singer
Uvez: meki
Stranice: 688
Godina izdanja: 2013
ISBN: 978-953-167-266-5
Format: 24 cm

Posljednje ažurirano: Subota, 24 Lipanj 2017 15:32